Георги Тошев – изкуствовед

Името на проф. Д-р Стоянка Узунова е добре познато в съвременната медицина, в която тя прави впечатляваща научна кариера. Но зад това име несъмнено стои и даровит художник, с артистичен темперамент, за който природата е източник на вдъхновение и катализатор на творческа енергия. Клонести дървета и цветя насищат изобразителното пространство на нейните копринени пана, ту с искряща интензивна багреност, ту с почти приглушена тоналност. Със своята композиционна простота, със своята жизнена живописна атмосфера и непосредствен пластичен израз, те излъчват своеобразна поетика и разкриват деликатната нюансировка на една богата женска чувствителност.

pres-su


Wordpress Skins