На 14 декември 2010г проф.д-р Стоянка Узунова, дмн откри собствена галерия – Арт галерия “Рейнбол” в г.София, ул.Опълченска №48. В галерията са експонирани живописни, графични и скулптурни произведения на изкуството на  известни наши творци от миналото и на съвременни автори- www.reinbol.comWordpress Templates